دسته: Godfather Coda: The Death of Michael Corleone

Posted in Godfather Godfather 3 Godfather Coda: The Death of Michael Corleone Godfather III Godfather Part III michael corleone Movie News

مرگ مایکل کورلئونه یک تغییر شگفت آور ایجاد می کند

با پدرخوانده کودا: مرگ مایکل کورلئونه، فرانسیس فورد کوپولا تغییر قابل توجهی در پایان سال پدرخوانده قسمت سوم. چند هفته پیش وقتی کاپولا سی سالگرد…

Continue Reading