دسته: Glen Zipper

Posted in Alex Winter feature Frank Zappa Glen Zipper Movie News Zappa

الکس وینتر کارگردان Zappa در مورد تاریخچه “بایگانی هار”

وقتی مدیر الکس زمستان و تهیه کننده Glen Zipper مستندی را در مورد آهنگساز مدرن و نماد راک Frank Zappa آغاز کرد ، اما قیمت…

Continue Reading