دسته: Gershwin

Posted in Alec Baldwin Cobra Kai Danny Madden david albert pierce FraudCon Gershwin John Carney Once oscars Scorsese Sing Street The Place That Makes Us The Rundown

Gershwin Saga از Scoresese ، اندیشه های نهایی اسکار ، از تقلب بپرهیزید

مارتین اسکورسیزی سرانجام با کمک یک استاد موزیکال فیلم در حال ساخت فیلم گرشوین است. برخی از افکار مثبت در مورد اسکار؛ و با مردی…

Continue Reading