دسته: George Lucas

Posted in December Rundown George Lucas Johnny Depp Lovers Rock Riz Ahmed Steve McQueen

درد جورج لوکاس ؛ ‘انفجار’ دپ؛ آیا تلویزیون و فیلم “اساسی” هستند؟

در گزارش اخبار فیلم امروز: چگونه جورج لوکاس با دردناک 4 میلیارد دلار درآمد کسب کرد. درون کل وضعیت جانی دپ ؛ و آیا در…

Continue Reading
Posted in Ben Cross Chariots of Fire George Lucas mandalorian Marionette Land Movie News Netflix shuffle

جورج لوکاس دوست دارد ماندالوریان؛ Shuffle Test Netflix؛ پاره کردن. بن کراس

در اخبار امروز Rundown: جورج لوکاس را دوست دارد ماندالوریایی؛ پاره کردن. به ارابههای آتش ستاره بن کراس؛ Netflix در حال آزمایش یک حالت تغییر…

Continue Reading