دسته: Friday Night Lights

Posted in 12 Hour Shift Brea Grant feature Friday Night Lights heroes kidney Movie News urban myth

Brea Grant در مورد افسانه شهری که باعث شیفت 12 ساعته شده است

شیفت 12 ساعته برا گرانت ، نویسنده ، کارگردان ، کمدی ترسناک خود را در اواخر دهه 90 تنظیم کرد ، زیرا می خواست زمانی…

Continue Reading