دسته: Frank Yan

Posted in Frank Yan Movie News Mulan

Disney’s Mulan Is Anyothing “Loyal، Brave، True” (تفسیر)

زیرا مولان یک چادر خیمه هالیوود با بازیگران تمام آسیایی است ، ما قرار است آن را به عنوان یک نقطه عطف از تنوع و…

Continue Reading