دسته: film permits

Posted in David Charbonier Djinn feature film permits Justin Powell Movie News shooting in darkness The Djinn

چگونه فیلمبرداری فیلم ترسناک ما در سکوت باعث بهتر شدن آن شد

جاستین پاول و دیوید چاربونیر کارگردانانی هستند که بسیار مورد ستایش قرار گرفته اند فیلم ترسناک جدید IFC نیمه شب The Djinn ، در مورد…

Continue Reading