دسته: Father Paolo Dall’Oglio

Posted in Ayouni Bashar al-Assad Bassel Khartibal Civil War disappeared Father Paolo Dall’Oglio feature Podcasts Syria Yasmin Fedda

عیونی دو مورد از 100،000 “ناپدید شده” سوریه را به یاد می آورد

یاسمین فددا و اریک استوئر برای اولین بار هنگامی که دوست مشترک آنها ، باسل خارتیبال ، در سوریه ناپدید شد – یا دقیق تر…

Continue Reading