دسته: fashion

Posted in Elsa Peretti Ewan McGregor fashion Halston jewelry Movie News Netflix Rebecca Dayan Tiffany

آیا واقعاً هالستون با طراح جواهرات السا پرتی اختلاف داشت؟

آن صحنه را در قسمت 4 Netflix بخاطر بسپارید هالستون جایی که طراح مشهور – با بازی ایوان مک گرگور – با یکی از بهترین…

Continue Reading
Posted in 25th Anniversary Clueless fashion feature Movie News

10 چیزهایی که ما فقط در مورد Clueless در 25 سالگرد آن یاد گرفتیم

فیلم نمادین بی روح دیروز 25 سالگرد خود را جشن می گیرد ، و ما در تمام مصاحبه ها و گذشته نگر درباره همه اثر…

Continue Reading