دسته: Fantasia Fest

Posted in Belle Ile Climate of the Hunter Fantasia Fest Fantastic Fest feature mickey reece Mickey Reece's Alien Movie News

How Mickey Reece Build a DIY Oklahoman Film Empire (پادکست)

از میکی ریس ، مدیر عزیزم جشنواره فیلم بپرسید آب و هوای شکارچی، چگونه با رد برخورد می کند و کمی گیج به نظر می…

Continue Reading
Posted in Bart Hollanders Fantasia Fest Maaike Neuville Movie News Yummy

یک فیلم زامبی درباره هیجانات ارزان ، تفسیر اجتماعی نیست

لذیذ، به عنوان اولین فیلم زامبی بلژیک ، یک فیلم ناخوشایند و گروتسک است که روند استفاده از ارواح را به عنوان استعاره از غیرانسانی…

Continue Reading