دسته: Ezra Miller

Posted in Courtney B. Vance Ezra Miller Movie News SAG-AFTRA Tarantino

ازرا میلر ویدئو؛ SAG-AFRTA Relief؛ به تقویت نیاز دارید؟

در اخبار فیلم امروز: لیگ عدالت ستاره عزرا میلر به ویدیویی در رابطه با فیلم پاسخ نداده است. SAG-AFTRA 1 میلیون دلار به اعضای نیازمند…

Continue Reading