دسته: exercise

Posted in batman exercise Podcasts Robert Pattinson workout

آیا بتمن باید بوف شود؟ (پادکست)

نمایش فیلم های ابرقهرمانی باید به شکلی پدیده باشد که با حضور جسمی تحمیل شده خود بتواند جنایتکاران را وحشت کند – یا آیا آنها؟…

Continue Reading