دسته: Exclusive Book Excerpt

Posted in André Gregory Exclusive Book Excerpt Movie News My Dinner With Andre

گزیده کتاب این کتاب خاطرات من نیست

شام من با آندره مشهور است که تقریباً فقط شامل یک گفتگوی فلسفی در هنگام صرف شام بین دو دوست قدیمی و ناشناخته در آن…

Continue Reading
Posted in Adam Nayman Boogie Nights Burt Reynolds Exclusive Book Excerpt feature Heather Graham Mark Wahlberg Movie News paul thomas anderson Phillip Seymour Hoffman

شب های بوگی و وعده پل توماس اندرسون

در فیلم بعدی خود ، پل توماس اندرسون به صحنه دستیابی به موفقیت در سال 1997 در دره سان فرناندو برمی گردد ، شب های…

Continue Reading