دسته: Emmy Awards

Posted in Emmy Awards Movie News Nominations UCLA

استعداد لاتینکس در مقابل نامزدهای جایزه امی به سال 2020 بازگردد

نامزدهای جایزه امی سال 2020 شامل تعداد نامزدی نامزد بازیگران سیاه پوست است – اما شکایات مربوط به محرومیت از لاتینکس را جلب کرده است….

Continue Reading