دسته: Elizabeth Berkley

Posted in Elizabeth Berkley Joe Eszterhas Movie News Paul Verhoeven Showgirls You Don't Nomi

آیا Showgirls بود … خوب؟ شما نومی دوباره یک بمب را بررسی نمی کنید

Showgirls ، به کارگردانی پل Verhoeven ، نوشته جو Eszterhas و با بازی پیشگام ذخیره شده توسط بل ستاره الیزابت برکلی ، غالباً به عنوان…

Continue Reading
Posted in Elizabeth Berkley Joe Eszterhas Movie News Paul Verhoeven Showgirls You Don't Nomi

آیا Showgirls بود … خوب؟ شما مرا نمی شناسید مجدداً یک بمب بدنام را بررسی می کنید

Showgirls ، به کارگردانی پل Verhoeven ، نوشته جو Eszterhas و با بازی پیشگام ذخیره شده توسط بل ستاره الیزابت برکلی ، غالباً به عنوان…

Continue Reading