دسته: Eliza Scanlen

Posted in Babyteeth Ben Mendelsohn Eliza Scanlen Essie Davis Interviews Shannon Murphy Toby Wallace

مصاحبه شانون مورفی کارگردان Babyteeth (پادکست)

شانون مورفی برای اولین بازی خود هدف بلندپروازی داشت ، عزیزم: “من واقعاً می خواستم آن را به استخوان مردم وارد کند.” او موفق شد….

Continue Reading