دسته: drive-in

Posted in Allison Brie Dave Franco drive-in feature Movie News The Rental

دیو فرانکو اجاره را با آمادگی “روانی” نزدیک کرد

“هیجان شدید و برخورد شدید” ممکن است اولین کلماتی که با شنیدن نام دیو فرانکو به ذهن شما خطور می کند نیست ، که بیشتر…

Continue Reading
Posted in At the Drive-In drive-in Evolution Mallorca feature Movie News tenet tenet movie news tenet trailer

تریلر تنت؛ با Drive-In Nostradamus ملاقات کنید. نحوه عدم موفقیت

در اخبار امروز فیلم: The تنت تریلر؛ کارگردان یک مستند جدید درباره تئاترهای درایو مانند نوستراداموس احساس می کند. و مقاله ای در مورد چرایی…

Continue Reading