دسته: doug liman

Posted in Avengers doug liman feature harry potter Movie News tom cruise

تام کروز ، مخاطبان و هری پاتر به فضای خود نیاز دارند

در اخبار امروز Rundown: مخاطبان تئاتر فضای بیشتری می خواهند ، فیلم برنامه ریزی شده تام کروز در فضا اکنون یک کارگردان متصل دارد ،…

Continue Reading