دسته: Dory Previn

Posted in Allen v. Farrow Andre Previn Dory Previn Dylan Farrow Mia Farrow Movie News Soon-Yi Previn woody allen

وودی آلن می گوید آهنگ Dory Previn بی گناهی او را ثابت می کند

اتهامات وودی آلن وحشتناک است. دختر بیگانه او ، دیلن فارو و شریک سابقش ، میا فارو ، ادعا می کنند که بعد از ظهر…

Continue Reading