دسته: Donut King

Posted in Alive Gu App Borat Brian Grazer Donut King Jim Cummings Maria Bakalova Movie News quibi Ron Howard Rudy Giuliani Sacha Baron Cohen Ted Ngoy Wolf of Snow Hollow

جولیانی علیه بورات ؛ تاشو Quibi؛ سلام بر دونات شاه

در اخبار فیلم امروز: Quibi ، ما به سختی شما را می شناختیم. رون هوارد و برایان گراتسر یک برنامه جدید برای نوشتن مشاغل دارند….

Continue Reading
Posted in Donut King Movie News Star Wars tiger king

Taika Waititi آیا جنگ ستارگان ، و Donut King را آزاد می کند

در خلاصه اخبار امروز فیلم: Taika Waititi در حال ساخت جدید است جنگ ستارگان فیلم؛ توصیه می کنیم شاه دونات، مستندی که هنوز نمی توانید…

Continue Reading