دسته: DON’T FEAR

Posted in Adrian Lyne Dennis Quaid Deon Taylor DON'T FEAR Erotic Thriller Fatale feature Hilary Swank Movie News Podcasts Traffik

کارگردان Fatale ، Deon Taylor در Thriller Throwback Throwback خود

فاتال کارگردان Deon Taylor و تهیه کننده Roxanne Avent می گویند هیلاری سوانک و مایکل الی در ژانر عاشقانه ژانری را احیا می کنند که…

Continue Reading
Posted in Articles - Moviemaking Deon Taylor DON'T FEAR French hours Jon C. Scheide

آیا فیلم شما باید در ساعات فرانسه فیلمبرداری کند؟ ساعت فرانسه چیست؟

اگر فکر می کنید ، “ساعت فرانسه چیست؟” شما اولین سازنده ای نیستید که این سوال را دیرهنگام می پرسید ، زیرا تولیدات در سراسر…

Continue Reading