دسته: DNA

Posted in dating Dimitri Leonidas DNA Hannah Ware James Whiting Love matching Movie News Netflix Rebecca Webb The One

آیا دوست یابی مبتنی بر DNA یک چیز واقعی است؟

سریال درام رابطه جدید Netflix یکی از از بنیانگذار یک شرکت خیالی پیروی می کند که از نظر علمی افراد را با شریک کامل خود…

Continue Reading
Posted in Baby Doc DNA documentary fertility genealogy Hannah Olson infertility las vegas Movie News Podcasts Quincy Fortier Wendi Babst

پزشک باروری وگاس که مخفیانه از اسپرم خود استفاده کرد

عزیزم خدا شرح می دهد که چگونه دکتر باروری لاس وگاس ، کوینسی فورتیر ، بیماران را با اسپرم خود ، بدون رضایت دانش آنها…

Continue Reading