دسته: Disney

Posted in 40-year-Old Version deadline Disney Eric Branco Gregory Kallenberg Kurt Vonnegut Movie News Pence Radha Blank Soul

چگونه Radha Blank نسخه 40 ساله را ساخت؟ درون Charm City Kings

در خلاصه داستان اخبار فیلم امروز: نسخه 40 ساله ستاره رادا بلانک می گوید شما هرگز خیلی پیر نیستید. مشاوره از Charm City Kings کارگردان…

Continue Reading
Posted in Abigail Disney Covid-19 Disney feature Frontline Love & Basketball mandalorian Movie News The Platform

دیزنی در مقابل دیزنی؛ از بین بردن این بستر؛ روز زمین 50 است

در خلاصه اخبار امروز فیلم: یک وارث دیزنی در حال بارگیری از مدیران دیزنی است. ما درباره تفرقه افکنانه نتفلیکس بحث می کنیم بسترهای نرم…

Continue Reading