دسته: Diego Luna

Posted in Diego Luna feature Movie News Podcasts sienna miller Tara Miele Wander Darkly

Wander Darkly کارگردان Tara Miele تصادف اتومبیل را به الهام تبدیل کرد

سرگردان تاریکی کارگردان Tara Miele و شوهرش از یک شب ملاقات به خانه می رفتند که دچار سانحه وحشتناک رانندگی شدند که الهام بخش فیلم…

Continue Reading