دسته: Dick Johnson is Dead

Posted in Cameraperson Dick Johnson is Dead feature Movie News

کرستن جانسون دیک جانسون را برای تصور غیرقابل تصور مرده است

کیرستن جانسون برنده جایزه فیلم ساز و فیلمبردار فیلم هایی مانند این است فیلمبردار، Citizenfour، و سوگند. در ویژگی زیر او در مورد چگونگی کار…

Continue Reading