دسته: Derek Kolstad

Posted in Black Widow Bobbi Gentry Derek Kolstad George Segal John Wick Keanu Reeves Mississippi The Rundown

از دست دادن جان ویک؛ 4 فیلم مارول امسال ؟؛ RIP جورج سگال

در خلاصه داستان اخبار فیلم امروز: جان ویک و خالقش راه های جدائی را می بندند. عنکبوت در حال آمدن به خانه شما است خداحافظ…

Continue Reading
Posted in Derek Kolstad John Wick Keanu Reeves Movie News

‘I’m Never Going to Talk Shit’

درک کلستاد ، خالق برنامه جان ویک در یک مصاحبه جدید Collider می گوید حق رای دادن با بازی کیانو ریوز در چهارمین و پنجمین…

Continue Reading