دسته: Deadpool

Posted in 40-year-Old Version Aaron Sorkin Billie Holiday Brendan Fraser Deadpool Desi Arnez Gotham Javier Bardem lee daniels Lucille Ball Movie News Nicole Kidman Nomadland

Deadpool 3؛ Brendan Fraser به عنوان 600 پوند منزوی؛ نیکول کیدمن در نقش لوسی

در خلاصه داستان اخبار فیلم امروز: Brendan Fraser و Nicole Kidman نقش های بسیار جذابی دارند. Deadpool 3 در جهان سینمایی مارول قرار می گیرد….

Continue Reading
Posted in Deadpool feature Jeff Fowler Movie News Podcasts Sega Sonic the Hedgehog Tim Miller

چگونه جونی فاولر کارگردان جوجه تیغی از جبهه عقب نشینی کرد

Sonic the Hedgehog جف فاولر ، کارگردان می گوید هنگامی که برای اولین بار تصاویر Sonic را منتشر کرد – و طرفداران آنها را به…

Continue Reading
Posted in Deadpool feature Jeff Fowler Movie News Podcasts Sega Sonic the Hedgehog Tim Miller

جف فاولر ، مدیر خارپشت ، سریع پاسخ به انتقاد پاسخ داد

Sonic the Hedgehog جف فاولر ، کارگردان می گوید هنگامی که برای اولین بار تصاویر Sonic را منتشر کرد – و طرفداران آنها را به…

Continue Reading