دسته: David Sullivan

Posted in David Sullivan Jack C. Newell Marguerite Moreau Marianne Fons Monuments Movie News Rebecca Fons Row House Films

با داشتن بناهای تاریخی ، یک تئاتر Indie سعی می کند توزیع سنتی را مختل کند

بناهای تاریخی ، فیلم جدید فیلمساز مستقر در شیکاگو ، جک سی نیول ، یک فیلم واقعاً مستقل است که بخاطر رویکرد خارج از کشش…

Continue Reading