دسته: David Pierce

Posted in Covid-19 David Pierce indie indie film Movie News

چرا ایندی فیلم می تواند از مزایای استودیوهای مهم در COVID-19 برخوردار باشد

دیوید A. پیرس ، وکیل دادگستری گفت: COVID-19 چالش های جدیدی را برای تولید فیلم به وجود می آورد ، اما فیلمسازان ایندیهو ممکن است…

Continue Reading
Posted in candyman Covid-19 Da 5 Bloods Dave Franco David Pierce Movie News The Rental

راه اندازی مجدد COVID-19؛ دیو فرانکو اولین؛ پادکست 5 خون

در اخبار فیلم امروز: امروز یک ساعت را صرف یادگیری همه چیزهایی که باید درباره فیلمبرداری در دوره COVID-19 بدانید ، کنید. امشب با دیو…

Continue Reading