دسته: David Marmour

Posted in 1BR Alok Mishra David Marmour feature Movie News Nicole Brydon Bloom Taylor Nichols

چگونه 1BR کاملاً مفهوم “ذخیره گربه” را رها کرد (پادکست)

فیلمنامه نویسان فقید ، بلیک اسنایدر ، سرآمد مفهومی به نام “گربه را نجات دهد” برای توصیف لحظه ای که شخصیت اصلی فیلم بینندگان را…

Continue Reading