دسته: David Cronenberg

Posted in Alexander Nanau Collective Crash on Criterion David Cronenberg December Rundown sofia coppola

سقوط در معیار ؛ Sofia Coppola on Godfather III؛ فساد در معرض

در بازی امروز: آنچه سوفیا کوپولا از آن آموخته است پدرخوانده III شمع زدن چگونه آتش سوزی در یک کلوپ شبانه فساد را آشکار کرد…

Continue Reading