دسته: Danny Madden

Posted in Alec Baldwin Cobra Kai Danny Madden david albert pierce FraudCon Gershwin John Carney Once oscars Scorsese Sing Street The Place That Makes Us The Rundown

Gershwin Saga از Scoresese ، اندیشه های نهایی اسکار ، از تقلب بپرهیزید

مارتین اسکورسیزی سرانجام با کمک یک استاد موزیکال فیلم در حال ساخت فیلم گرشوین است. برخی از افکار مثبت در مورد اسکار؛ و با مردی…

Continue Reading
Posted in Alec Baldwin Beast Beast Casey Bader Danny Madden feature Jim Cummings Jose Angeles Movie News Shirley Chen Will Madden

الک بالدوین و دنی مادن در مورد ساخت وسواس سمپاتیک

Beast Beast کاری را انجام می دهد که معمولاً در یک عزیز ساندانس نمی بینید: این یک وسواس وسواسی است که حداقل در ابتدا دلسوز…

Continue Reading