دسته: Danny Boyle

Posted in Danny Boyle Movie News Sex Pistols Steve Jones Toby Wallace

تپانچه جنسی استیو جونز ، 94 امین گیتاریست برتر ، برای دریافت مجموعه دنی بویل

دنی بویل کارگردانی خواهد کرد تپانچهاین شبکه اعلام کرد ، یک سری محدود FX شش اپیزودی با تمرکز بر گیتاریست Sex Pistols استیو جونز است….

Continue Reading