دسته: Cooper Raiff

Posted in Borat Cooper Raiff hosts Kung Pao Corpse Movie News Sacha Baron Cohen Shithouse Trial of the Chicago 7

ساکا بارون کوهن؛ دادگاه شیکاگو 7؛ ترس چیست؟

در خلاصه داستان فیلم امروز ، سه فیلم عالی امروز اکران شده اند – احتمالاً مدعیان اسکار دادگاه شیکاگو 7 و زمانو ایندی دانشکده شیثوس….

Continue Reading
Posted in Cooper Raiff Movie News Shithouse

چگونه کارگردان Shithouse کوپر رایف راه خود را به یک ستاره بزرگ دروغ گفت

کوپر رایف در دانشگاه بود که کار بر روی آنچه اولین ویژگی تحسین برانگیز او شد را شروع کرد شیثوس در این مقاله ، او…

Continue Reading