دسته: Collective

Posted in Alexander Nanau Collective documentary feature Podcasts

جمعی نشان می دهد چه اتفاقی می افتد هنگامی که دولت کنترل نمی شود

وحشت آتش سوزی در کلوپ شبانه Colectiv 2015 در بخارست ، رومانی – همانطور که در مستند خیره کننده بازگو شده است جمعی – متأسفانه…

Continue Reading
Posted in Alexander Nanau Collective Crash on Criterion David Cronenberg December Rundown sofia coppola

سقوط در معیار ؛ Sofia Coppola on Godfather III؛ فساد در معرض

در بازی امروز: آنچه سوفیا کوپولا از آن آموخته است پدرخوانده III شمع زدن چگونه آتش سوزی در یک کلوپ شبانه فساد را آشکار کرد…

Continue Reading