دسته: Cloak & Dagger

Posted in Cloak & Dagger feature Gina Prince-Bythewood Movie News The Old Guard

مدیر گارد قدیمی جینا پرنس بیتوود در مورد “غلبه بر نه”

کارگردان جینا پرنس بیتهوود می خواست برای مدت طولانی فیلم اکشن فیلمبرداری کند – اما راه رسیدن به آن نیست گارد قدیمی موانع زیادی داشت….

Continue Reading