دسته: Clemency

Posted in Clemency execution Movie News New York Times Quintin Jones Quintin Phillippe Jones

پرونده ای برای صرفه جویی در زندگی مرگ زندانی ردیف کوئینتین جونز

کوینتین فیلیپه جونز – به طور خلاصه کوین – به قتل عمه بزرگ خود در سال 1999 محکوم شد. نه روز باقی مانده است تا…

Continue Reading