دسته: Clayne Crawford

Posted in Clayne Crawford long takes Movie News Neon Robert Machoian single take The Killing of Two Lovers

“کشتن دو عاشق” برای اوج گیری درام از مدت زمان طولانی استفاده می کند

کشتن دو عاشق رابرت ماچویان ، نویسنده ، کارگردان در طول برنامه ریزی فیلم درباره “چگونه فیلمبرداری طول می کشد بدون جلب توجه به این…

Continue Reading