دسته: Cindy L. Abel

Posted in Cindy L. Abel don't ask don't tell Movie News surviving the silence

چگونه نپرسید ، به دکتر نگویید Survival Silence درحال ویرایش کد است

سیندی ال. هابیل یک فیلمساز است که آخرین مستند آن ، زنده ماندن از سکوت، داستان دو خدمتکار راجع به سیاست “نپرسید ، نگویید نگویید”…

Continue Reading