دسته: christmas

Posted in christmas michael moore Movie News

مایکل مور دلخوش در آشفتگی ترامپ: “مثل کریسمس است”

جنگ برای کریسمس بسیار مهم است: مایکل مور یک ویدیوی قبل از طلوع فجر به نام “Twas the Night Before Trump Trump” حذف کرد که…

Continue Reading