دسته: Chinatown

Posted in Chinatown Interviews lucky grandma Sasie sealy

چگونه Sasie Sealy نوع جدیدی از قهرمانان را در مادربزرگ خوش شانس ایجاد کرد

مادر بزرگ خوش شانسبه کارگردانی سزی سیالی ، مادر بزرگ وونگ 80 ساله یک قهرمان بعید پیدا می کند ، زیرا او پس از مرگ…

Continue Reading