دسته: Cheo Hodari Coker

Posted in Bob Iger Cheo Hodari Coker Gavin Newsom Justice League Movie News zack snyder

بازگشت به کار هالیوود ؟؛ باب ایگر 911؛ زک اسنایدر عدالت

در اخبار امروز Rundown: چند برابر بیشتر پول باب ایگر دیزنی از کارمند معمولی خود می کند. یک قدم بزرگ برای بازگشت به کار هالیوود….

Continue Reading