دسته: Charm City Kings

Posted in Ángel Manuel Soto Charm City Kings feature Movie News

کارگردان Charm City Kings آنخل مانوئل سوتو با یک استودیوی بزرگ سوار می شود

هیچ چیزی در مورد لا گرانجا، از آنجل مانوئل سوتو ، نشان می دهد که او تعقیب و گریز ماشین و عملکرد پرتنش ویژگی دوم…

Continue Reading