دسته: Charlie Kaufman

Posted in Charlie Kaufman I'm thinking of ending things Movie News Podcast

چارلی کافمن و من به پایان دادن به چیزها فکر می کنم: “ما در حافظه زندگی می کنیم”

فیلم جدید چارلی کافمن دارم به پایان کارها فکر می کنم به دو مورد از آشناترین سوژه های خود برمی گردد: مبارزه برای برقراری ارتباط…

Continue Reading
Posted in book recommendations; surviving the silence Charlie Kaufman feature I'm thinking of ending things Kindergarten Cop Movie News

چارلی کافمن جدید؛ دفترچه های تابستانی کتاب؛ سرگرمی امکان پذیر است

Movie News Rundown: اولین نگاه به فیلم جدید چارلی کافمن من به فکر پایان دادن به چیزها هستم؛ توصیه های کتاب تابستانی از مدیر مهتاب،…

Continue Reading
Posted in Abel Ferrera Charlie Kaufman Donald Kaufman Movie News

مشاوره آبل فرارا؛ چارلی کافمن ضروری؛ پرنده نقاشی شده

در جمع بندی اخبار امروز فیلم: ستوان بد و پادشاه نیویورک کارگردان آبل فرارا در ساخت فیلم توصیه ای بسیار کاربردی دارد. ما دوباره یک…

Continue Reading