دسته: cartoons

Posted in animation cartoons Cleveland Show Movie News white actors

7 بازیگر سفید پوست که دیگر شخصیت های POC را در انیمیشن نخواهند داشت

بازیگران سفید پوست سالها شخصیتهای سیاه ، آسیایی ، لاتینکس و بومی بازی کرده اند. و در حالی که سفید پوشی روی صفحه در سال…

Continue Reading