دسته: candyman

Posted in candyman Covid-19 Da 5 Bloods Dave Franco David Pierce Movie News The Rental

راه اندازی مجدد COVID-19؛ دیو فرانکو اولین؛ پادکست 5 خون

در اخبار فیلم امروز: امروز یک ساعت را صرف یادگیری همه چیزهایی که باید درباره فیلمبرداری در دوره COVID-19 بدانید ، کنید. امشب با دیو…

Continue Reading
Posted in candyman Candyman trailer Movie News Nathan Stewart-Jarrett Teyonah Parris tony todd Trailer Yahya Abdul-Mateen II

فیلم جدید درباره “شهدای ناخواسته” است

جدید کادوی تریلر از هر تریلری که احتمالاً امسال مشاهده خواهید کرد ، مصنوعی تر و طنین تر است. کارگردان نیا داکوستا می گوید فیلم…

Continue Reading