دسته: Cameraperson

Posted in Cameraperson Dick Johnson is Dead feature Movie News

کرستن جانسون دیک جانسون را برای تصور غیرقابل تصور مرده است

کیرستن جانسون برنده جایزه فیلم ساز و فیلمبردار فیلم هایی مانند این است فیلمبردار، Citizenfour، و سوگند. در ویژگی زیر او در مورد چگونگی کار…

Continue Reading