دسته: cameo

Posted in cameo Cloris Leachman Jon Favreau Luke Skywalker Mel Brooks Peter Bogdanovich The Mandalorian The Rundown

پاره کردن. کلوریس لیچمن ، طرح ماندالوریان ؛ یک عاشقانه مسلمان همجنسگرایان

در گزارش اخبار فیلم امروز: بزرگترین شگفتی در ماندالوریایی از ابتدا برنامه ریزی نشده بود ؛ سریع شکستن کارگردان مایک مصلم در مورد ساخت عاشقانه…

Continue Reading