دسته: Call for Entries

Posted in Call for Entries Constellation Incubator Movie News

دستگاه جوجه کشی صورت فلکی می پرسد “چرا فیلمسازان پول در نمی آورند؟”

دستگاه جوجه کشی صورت فلکی در اثر حفاظت صریح بین فیلمسازان نائومی مک دوگال جونز و لیز مناشیل در مورد وضعیت فیلم سازی مستقل متولد…

Continue Reading