دسته: brightness

Posted in brightness feature Hannibal Movie News

چرا هانیبال بهتر و روشن تر به نظر می رسد در نتفلیکس

چشمان مشتاق هانیبال طرفداران متوجه شده اند که این سریال ، بازیگران مادس میکلسون به عنوان قاتل سریالی هانیبال لکر ، به نظر می رسد…

Continue Reading